Основними задачами вивчення дисципліни є:

-       формування у студентів знань, достатніх для самостійного освоєння обчислювальних систем з новими архітектурами;

-       ознайомлення з технічними (апаратними), програмними й технологічними рішеннями, що використовуються для опису й розробки комп’ютерів;

-       надбання практичних навичок написання низькорівневих програм мовою асемблера, у тому числі для програмування апаратних ресурсів комп’ютерів.


Course rating: