Метою дисципліни є формування у студентів знань з основ
складання моделей систем різних класів, дослідження цих моделей і
обробки результатів досліджень, використовуючи інструментальні
засоби імітаційного моделювання.

Курс базується на поняттях, що вивчаються у дисциплінах “Системний аналіз”, ”Математичні методи дослідження операцій”, “Структурна організація та архітектура комп'ютерних систем”.

Отримані по розглянутій дисципліні знання будуть використовуватися та доповнюватися в курсах "Системи підтримки прийняття проектних рішень", " Організація, планування та управління виробництвом", "Моделювання виробничих систем" та ін.

Course rating: