Практика експлуатації великих технічних об'єктів показує, що надійність і живучість цих об'єктів прогресивно зростають, але залишаються обмеженими. Висока вартість сучасної техніки і в ряді випадків унікальність окремих комплексів є перешкодою до того, щоб припиняти їх експлуатацію після першої відмови або аварійного руйнування. У всіх галузях створені і функціонують системи ремонту техніки, що дозволяє продовжити час експлуатації складних засобів до моменту морального старіння або до вичерпання технічного ресурсу.

Тривале дослідження проблем діагностики самих різних об'єктів дозволили встановити, що існує можливість кількісного опису процедур вирішення завдань діагностування, і знайти ряд закономірностей пошуку. Потім були розроблені методи і алгоритми побудови програм діагностування.


Course rating: