Дана освітня компонента призначена для вивчення та освоєння студентами всіх форм навчання сучасних компонент Scada-систем, вивчення методів побудови ефективних систем автоматичного та автоматизованого управління технологічними процесами з використанням програмно-апаратних комплексів Scada.

Course rating: