Спеціальність:  172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Освітня програма (спеціалізація):  «Інформаційні мережі зв'язку»

Рівень підготовки:   бакалавр

Курс:   4

Семестр:   7 (осінь)

Викладач:  C.C. Самойлик