За умов стрімкого розвитку інформатизації виробництва , зростає роль інженерної освіти. Графічні дисципліни  к яким відноситься  комп'ютерна графіка на технічних спеціальностях вузу є першою професійно орієнтованою дисципліною, яка активно впливає на формування компетенцій майбутніх фахівців. Особливої ​​актуальності набуває вдосконалення методики навчання графічним дисциплінам (комп'ютерна графіка) шляхом впровадження в навчальний процес комп'ютерних технологій. Запропоновано нову форму педагогічного забезпечення загальноінженерної графічної підготовки студентів шляхом інтеграції класичного курсу і комп'ютерної 3D-технології