Мета дисципліни – підготувати фахівця для проектування раціональних технологічних процесів з урахуванням можливостей сучасних металорізальних верстатів та інструментів, вивчення сучасних технологічних прийомів підвищення продуктивності та якості виготовлення деталей, ознайомлення з технологіями обробки важкооброблюваних матеріалів та набуття практичних навичок моделювання процесу обробки та підготовки керуючих програм для верстатів з ЧПК.

Завдання вивчення дисципліни. Головним завданням цієї дисципліни є  закріплення набутих за період навчання студентом знань з теорії різання, їх розширення за рахунок вивчення нових матеріалів та можливостей сучасного обладнання та інструменту, освоєння практичних рекомендацій щодо його застосування провідними компаніями галузі, оволодіння студентами основними прийомами роботи з програмою SINUTRAIN.