The main objective is to create a basis of knowledge of the digital electronics. This includes the evolution of understanding of the digital circuits from the simple basic logic up to the arithmetic logic units, further from the simplest flip-flops up to the real counters, registers and other digital automates. After the course, you are able to understanding principles of works, design and testing of the combinational and sequential digital circuits and basic principles their realization on the basis of the FPGA and CPLD devices. 

                          

Основна мета цього курсу це створити основу знань з цифрової електроніки. Знання мають включати всі типові елементи від найпростіших базових логічних елементів до арифметико-логічних пристроїв, від найпростіших тригерів до лічильників, регістрів та інших цифрових автоматів. Після вивчення курсу ви маєте розуміти принципи роботи, проектування, тестування комбінаційних та послідовностних цифрових схем а також мати уявлення про загальні принципи їх реалізації на базі FPGA та CPLD пристроїв.