Будівельна механіка включає в себе сукупність аналітичних і графічних методів для вирішення основної задачі проектувальника з вибору схеми споруди і визначення зусиль, що виникають в її елементах під дією зовнішніх сил. Так як реальні конструкції ПТМ завантажені зосередженими і рухливими навантаженнями, то при проектному розрахунку споруд особливу важливість мають лінії впливу. В свою чергу, при проектуванні ґратчастих конструкцій, завантажених стаціонарними зовнішніми силами, використовуються аналітичні і графічні методи визначення зусиль в стрижнях.

            Тому запропоновані розрахунково-графічні завдання актуальні і корисні для практичної підготовки студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування з курсу «Будівельна механіка».