Метою дисципліни являється формування у студентів знань, умінь та навиків в області розрахунку та конструюван­ня металевих конструкцій підйомно-транспортних, будівельних, дорожних меліоративних машин та обладнання.