Мета викладання дисципліни «Деталі машин» – надбання студентом загальноінженерних теоретичних та практичних знань дисципліни; засвоєння практичних навиків самостійного розв’язування питань, пов’язаних з розрахунком, проектуванням і конструюванням приводів різних машин та пристроїв.

Завдання вивчення дисципліни є знання ролі та призначення сучасного машинобудування та його розвитку, основних критеріїв роботоздатності та розрахунку деталей машин, матеріалів, які використовують в машинобудуванні та їх основні властивості, загальних теоретичних обґрунтувань розрахунку різних деталей, вузлів та механізмів різних машин, основ проектування та конструювання вузлів, пристроїв, машин.