Машини безперервного транспорту (МБТ) - є однією з профілюючих технічних дисциплін на якій базується підготовка майбутнього дипломованого магістра за фахом «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання». Мета викладання дисципліни полягає в тому, щоб ознайомити студентів з конструкціями, принципом дії та з основами теорії машин безперервного транспорту, навчити розраховувати та конструювати їх, зважаючи нате, що вони знаходяться в безперервному стані транспортування вантажу з різними фізико-механічними властивостями.