1. Мета дисципліни «Фітнес»:удосконалення фізичної підготовленості, зміцненню здоров’я студентів протягом їх навчання у вищому навчальному закладі, виховання в них організаторських навичок, проведення самостійної роботи з фізичного виховання та спорту у суспільному житті і на виробництві.

2. Основні завдання курсу.

1.    Розкриття всіх потенційних здатностей і прагнень студента через його спортивно-тренувальну і змагальну діяльність.

2. Різнобічний фізичний розвиток і зміцнення здоровя студентів за допомогою виконання силових вправ.

3. Підвищення спортивної майстерності і надання можливості подальшого спортивного удосконалювання.

4. Формування спеціальних знань, умінь і навиків, необхідних для успішної професійної діяльності.

 Студент повинен знати:

■      Засвоїти необхідний практичний і теоретичний матеріал по технічній і фізичній   підготовці.

■      Знати   основні   терміни,   що   є   необхідними   для   засвоєння    практичного матеріалу з фітнесу.

■      Знати,  яким чином планувати  навантаження на окремі групи мязів,  виходячи з цілей  та задач окремого періоду занять.

■      Знати  та  вміти   визначити  особисті  фактори  ризику  та  проблемні  зони підготовленості.

Студент повинен вміти:

■      Будувати загальну і особисту тренувальну діяльність на підставі сучасних наукових знань і технологій.

■      Постійно удосконалювати знання, уміння і навички.

■      Набути   необхідних   фізичних   кондицій  та навчитися підтримувати їх протягом багаторічних занять.

■      Вміти описати індивідуальний стан фізичного здоров'я та фізичної підготовленості.

■      Вміти здійснювати контроль за виконанням тренувальних навантажень.