Мета викладання інженерної та комп’ютерної графіки треба вважати створення у студентів бази для засвоєння спеціальних дисциплін будь-якого напряму інженерної підготовки. Створення мовної бази. Формування у студентів за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» компетенцій, необхідних для реалізації технічних ідей за допомогою креслеників та розуміння за кресленням будови та принципу дії технічного механізму або конструкції, вивчення основних правил та вимог виконання креслень будівельних конструкцій та житлових будинків.

Завдання курсу – успішне засвоєння студентами вказаного матеріалу, що сприяє розвитку у них просторової уяви і без чого неможлива ніяка інженерна діяльність. Навчити студентів правилам виконання й оформлення креслень будинків і споруд і їхніх частин і складання текстової проектної документації; вивчити умовності й умовні графічні зображення й позначення, які застосовуються на кресленнях; розвити просторове уявлення про з'єднання різних частин будівельних конструкцій.