Курс містить 14 год. лекцій та 30 год. лабораторних робіт. Розділи, які вивчаються на курсі: теорія множин, відносини, комбінаторика, теорія графів. Лабораторний практикум складається з 6 лабораторних робіт.