Мета – ознайомлення студентів з основами і особливостями розробки програмних систем, архітектура та можливості яких переважно будуються на сучасних Web–технологіях.

Завдання: внаслідок вивчення дисципліни студент повинен:

–     вивчити основні концепції і архітектуру Web – застосувань;

–     вивчити технології та основи програмування клієнтської частини Web – застосувань;

–     вивчити технології та основи програмування рівня додатку, що взаємодіє з рівнем даних;

–     опанувати сучасні технології побудови корпоративних Web – застосувань та забезпечення їх безпеки;


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

–     основну термінологію та технології, що використовуються при розробці Web – застосувань та побудові систем на основі концепції Web;

–     перелік поширених властивостей архітектури Web та засоби протидії атакам;

–     інструменти, які використовуються для створення динамічних, інтерактивних, захищених та надійних додатків.

 

вміти:

–     створювати статичні документи, використовуючи мову розмітки HTML та таблиці CSS;

–     програмувати динамічні web–сторінки за допомогою засобів програмування на мові  JavaScript;

–     взаємодіяти з рівнем даних та забезпечувати захист web-додатків за допомогою програмування їх логіки та можливостей.