Факультет будівництва, архітектури та дизайну

Розділ створено для  інформування студентів факультету будівництва, архітектури та дизайну

Мета: Вивчення класифікації порошкових та композиційних матеріалів, основних понять теорії та практики формування порошкових та композиційних матеріалів; методи спікання порошкових матеріалів; теорії та технології отримання композиційних матеріалів, класифікація армуючих  компонентів та видів матриць.

Завдання: В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: - класифікацію порошкових та композиційних матеріалів, теорію та практику формування порошкових матеріалів та композиційних; методи спікання порошкових матеріалів, методи отримання волокнистих та шаруватих композиційних матеріалів, переваги та недоліки зазначених матеріалів порівняно з традиційними металевими матеріалами; технологію виготовлення деталей із цих матеріалів;

вміти: - відповідно до умов експлуатації вибирати найбільш доцільний матеріал, розрахувати кількість та співвідношення компонентів та розробити технологію для виготовлення деталей різного призначення.


Course rating: