Ректорська контрольна робота (РКР) проводиться з метою контролю знань студентів НУ «Запорізька політехніка» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітньої програми «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» з дисципліни «Проектування металоконструкцій».

До пакету РКР входять:

-    титульний лист;

-    критерії оцінок;

-    перелік питань з курсу «Проектування металоконструкцій»;

-    література;

-    завдання для РКР з дисципліни «Проектування металоконструкцій».