Навчальна дисципліна «Юридична психологія» вивчається після вивчення загально-правових дисциплін.

Метою навчальної дисципліни «Юридична психологія» є ознайомлення студентів із системою загальнотеоретичних знань психологічного опосередкування юридичної діяльності та формування відповідних вмінь та навичок вирішення професійних завдань з основних напрямків діяльності психолога.

Завдання вивчення дисципліни:

1.Аналізувати психологічні особливості функціонування людини і суспільства в сфері правових відносин та правової поведінки

2.Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у юридичній діяльності.

3.Враховувати закономірності психологічного опосередкування діяльності юристів та формування відповідних вмінь та навичок вирішення професійних завдань з основних напрямків їх діяльності навчання.

4.Здійснювати психологічний аналіз особистих рис особи, яка являє собою об’єкт юридичної діяльності в т.ч. правопорушників (злочинців), потерпілих, свідків тощо.

5.Здійснювати соціально-психологічний аналіз злочинної групи, визначати статус її окремих учасників, розробляти психологічні шляхи та засоби попередження і розслідування групових злочинів.

6.Визначати психологічні особливості проведення окремих слідчих дій, аналізувати підстави для призначення судово-психологічної експертизи.

У результаті вивчення дисципліни «Юридична психологія» студент повинен:

- Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.

- Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань, в тому числі в правоохоронній галузі.

- Ілюструвати прикладами закономірності та особливості функціонування та розвитку психічних явищ.

- Знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога.

- Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до запиту.

- Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.

- Демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

-  Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям.