Пояснювальна  записка

          Ректорська контрольна робота (РКР) проводиться з метою контролю знань студентів ЗНТУ з напряму 6.050503 «Машинобудування» за професійним спрямуванням «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» з дисципліни «Дорожні машини».

Нижче наведені контрольні питання які входять до завдання РКР з дисципліни «Дорожні машини».

Кожне завдання для РКР складається із 3 питань в текстовій  формі. 1 та 2 питання мають теоретичній характер і вимагають повної стислої відповіді по суті, без сторонніх пояснень. Відповіді повинні доповнюватись необхідними схемами, рисунками та таблицями з посиланням на них в тексті. 3 питання вимагає навести елемент розрахунку або виконати схему (конструктивну, кінематичну, гідравлічну) дорожньої машини.

Необхідні пояснення по порядку проведення та оформленню контрольної роботи надаються під час попередньої консультації. Контрольне завдання оформлене неохайно і без урахування вимог викладачів до розгляду не приймається і не зараховується.

 Підставою для проведення РКР в групі є наказ ректора ЗНТУ, де затверджено дату проведення РКР, склад комісії, назву дисципліни, номер академічної групи.

РКР проводиться кафедрою ДМ і ПТМ під керуванням декана М-факультету В.І. Глушко. 

Доповнення

Оцінювання РКР здійснюється за 100 і чотирибальною шкалою, затвердженою наказом по ЗНТУ від 19.09.2011 р. № 305.

         Правильна відповідь на питання № 1, 2 кожного завдання для РКР оцінюється 30 балами. Правильна відповідь на питання № 3, оцінюються 40 балами.

         Проведення РКР не міститть загрози  корупційної складової, оскільки не впливає на поточні показники успішності студентів, що дозволяє ставити контрольні питання в традиційній формі, що знижує вплив випадковостей  при проведенні єкзамену.  

Питання для підготовки до контрольної роботи

1.      Монтаж бульдозерного обладнання на базі колісного трактора.

2.      Гідропривод в конструкціях дорожніх машин.

3.      Конструкція та призначення гідродинамічного привода.

4.      Схеми основних робочих органів, що використовуються  в дорожніх машинах.

5.      Основні типи дорожніх машин, їх призначення та структурна схема

6.      Типи трансмісій дорожніх машин.

7.      Конструкція і принцип дії гідромуфти.

8.      Конструкція та призначення поворотного відвалу бульдозера..

9.      Визначення сили опору копання.

10.  Порядок розрахунку бульдозера.

11.   Сили опору при різанні та копанні ґрунту.

12.  Вальці в конструкції ущільнювача. Їх види та призначення.

13.  Конструкція та призначення насоса високого тиску дизельного двигуна.

14.  Пневмоколісне ходове обладнання, конструкція та принцип роботи.

15.  Двигуни в конструкціях дорожніх машин.

16.  Приклади застосування  та характеристики ковшового робочого органу в конструкціях дорожніх машин.

17.  Навантажувач безперервної дії і використання його в дорожніх роботах.

18.  .Конструкція та основні характеристики відвалу бульдозера

19.  Загальна технологія зведення дорожнього полотна.

20.  Конструкція планетарного механізма гусеничного ходового обладнання трактора.

21.  Механічна трансмісія ходового обладнання дорожніх машин.

22.  Електрообладнання в конструкції дорожньої машини.

23.  Гусеничне ходове обладнання в конструкціях дорожніх машин.

24.  Системи керування гусеничним ходовим обладнанням.

25.  Структурна схема дорожньої машини.

26.  Конструкція та  принцип роботи чотирьохтактного дизельного двигуна.

27.  Міжколісний диференціал, конструкція, призначення та принцип роботи.

28.  Конструкція ,  призначення та робочий процесущільнювача з гладкими вальцями.

29.  Гусеничне ходове обладнання дорожніх машин.

30.  Конструкція та призначення віброущільнювача дорожнього полотна.

31.  Конструкція та робочий процес бульдозера з поворотним відвалом.

32.  Слідкуюча система керування. Її призначення та принцип дії.

33.  Конструкція та призначення розпушувача.

34.  Конструкція, призначення та принцип дії гідротрансформатора.

35.  Типи ходового обладнання дорожніх машин.

36.  Конструкція  та робочий процес бульдозерного обладнання з неповоротним відвалом.

37.  Конструкція підвіски пневмоколісного ходового обладнання з направляючими колесами.

38.  Конструкція пневмошин, їх характеристики та маркування.

39.  Рівняння тягового балансу землерийно-транспортуючих машин.

40.  Конструкція та робочий процес асфальтоукладача.

41.  Гідропідсилювач системи керування пневмоколісної машини.

42.  Механізми чотирьохтактного двигуна внутрішнього згоряння.

43.  Системи керування ходовим обладнанням дорожніх машин.

44.  Вальці в конструкції ущільнювача. Їх види та призначення.

45.  Конструкція та призначення насоса високого тиску дизельного двигуна.

46.  Накреслити схему системи охолодження ДВЗ

47.  Накреслити конструктивну схему бульдозера та описати основні складові частини.

48.  Накреслити конструктивну схему скрепера та описати основні складові частини.

49.  Накреслити конструктивну схему скрепера та описати основні складові частини.

50.  Накреслити систему живлення ДВЗ.

51.  Накреслити конструктивну схему навантажувача безперервної дії.

52.  Визначення зусилля занурення відвала бульдозера в грунт.

53.  Накреслити схему профілю відвалу бульдозера.

54.  Навести схему колісної ходової частини дорожніх машин.

55.  Накреслити гідравлічну схему керування відвалом бульдозера.

56.  Накреслити конструктивну схему ковшового навантажувача.

57.  Розрахувати параметри відвалу бульдозера.

58.  Накреслити конструктивну схему віброкатка.

59.  Намалювати схему системи змащення ДВЗ.

60.  Методика вибору насоса системи керування відвалом бульдозера.

61.  Накреслити конструктивну схему автогрейдера.

62.  Накреслити коструктивну схему ковшового навантажувача.

63.  Накреслити конструктивну схему автогрейдера і описати основні механізми.

64.  Методика вибору гідроциліндрів системи керування відвалом бульдозера.

65.  Визначення положення центра тиску гусеничного бульдозера на грунт.

66.  Методика вибору гідронасосу в механізмі управління відвалом  бульдозера.

67.  Розрахунок тягового зусилля бульдозера.

68.  Визначення мінімальної глибини копання грунта  відвалом бульдозера.

69.  Визначення максимального зусилля занурення відвала бульдозера в грунт.