У сучасному світі кваліфікований фахівець не може бути конкурентоспроможним без володіння навичками користування комп’ютером. Рішення багатьох інженерних задач потребує знань з комп’ютерної графіки та вміння застосовувати комп’ютерні технології для вирішення цих задач. Тому для студентів було розроблено курс комп’ютерної графіки, який ставить наступні задачі: ознайомити студентів з можливостями графічного редактора КОМПАС 3D; навчити принципам моделювання геометричних об’єктів; навчити виконувати проекційні креслення та креслення схем в графічному редакторі.