1.     Мета навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни:

- надбання студентом загальноінженерних теоретичних та практичних знань дисципліни «Деталі машин»;

 - засвоєння практичних навиків самостійного розв’язування питань, пов’язаних з розрахунком, проектуванням і конструюванням приводів різних машин та пристроїв.